FMpriset_Marcus_Jenswebb

De vann Stora FM-priset

Stora FM-priset delas årligen ut av ISS Facility Services till de som skrivit de mest intelligenta och nytänkande C- eller D- uppsatserna inom området
facility management. Jens Kvarnström och Marcus Altengård kammande hem vinsten vid den senaste tävlingen.

Jens jobbar idag på ett fastighetskonsultbo­ lag i Stockholm och Marcus som förvaltare i Malmö. De tog examen i fastighetsutveckling och finansiella tjänster på KTH i somras, efter att ha skrivit en masteruppsats om ”Vakans­ tider inom kommersiella fastigheter”. Oftast brukar man lämna in sin uppsats, för att sedan stoppa ner den i en låda och inte ägna den någon närmare tanke igen. Men så blev det inte för Jens och Marcus. De vann nämligen Stora FM­priset.

– Det var jätteroligt förstås, oftast brukar bara handle­daren, examinatorn och de som skrivit uppsatsen ha läst uppsatsen, nu är det många fler. Sen är det roligt att det vi kom fram till faktiskt går att applicera och hjälpa många företag utvecklas, säger Jens.

Den största utmaningen var att hitta något som var roligt att skriva om – samtidigt som det skulle kunna till­ lämpas i det verkliga livet. Men de lyckades och motiveringen från juryn löd:

”Genom att fördjupa begreppet vakanstid, erbjuder uppsatsen underlag till en bättre beslutsprocess vid fastig­ hetsförädling. Författarna har formulerat ett tydligt syfte och nått akademisk höjd i sitt arbete. Resultatet kan skapa stor nytta för FM­-branschen”.

Juryn bestod av representanter från både akademin och FM­branschen: Almegas ordförande Håkan Bryngelson, professor Bo Edvardsson Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads Universitet, branschorganisationen IFMA:s ordförande Erik Ahrsjö, Jonas Fagerström direktör Corporate Affairs ISS samt Karin Stålhandske affärs­ områdeschef Fastighetstjänster ISS.

– Det var dynamiskt och bra att vi arbetade tillsam­mans, man har betydligt större chans att lösa problemet när man är två, säger Marcus.

Jens och Marcus fick dela på 50 000 kronor i prispengar.
– Det blir lätt en resa till USA, säger Marcus.
– Jag ska bjuda hela familjen på middag och resten investeras i aktier tror jag, säger Jens.

De två andra priserna gick till Elin Johansson och Han­ na Ceder för deras masteruppsats om ”Hållbart agerande inom Facilities Management – Fem förslag på föränd­ rande arbetssätt vid outsourcing”, samt till Bob Gustafs­ son för uppsatsen ”Aktivitetsbaserat – ett arbetssätt för en aktiv framtid”.

Stora FM-priset
Stora FM-priset har instiftats av ISS, som är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag. Tanken med priset är att det ska bidra till utvecklingen av FM-branschen, med nya idéer som leder till höjd produktivitet och ökad effektivitet. Men det är också ett led i en strävan att synliggöra branschen och öka dess attraktionskraft bland studenter.

20151009_EF02786-Redigera

“Det är bra att vara analytiskt lagd”

Fredrik Hildorsson började som systemutvecklare på Itello för fem år sedan. Idag har han tagit ett större ansvar och som senior utvecklare har han möjlighet att påverka slutprodukten som går till kunder som AMF, Brummer & Partners och Nordea. – Man kan styra sitt arbete rätt mycket själv här. Ser man potential eller vill testa […]

Prenumerera

Skriv upp dig för att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Ange din e-post här: